Probíhá přesměrování na náš nový web

WWW.CDS-SPEDICE.CZ

Keplerova 25, 783 71 Olomouc
pobočka : Sladkovského 37, Olomouc

Tel.: 585 315 302             GSM: +420 736 632 471, +420 736 632 472Vystavení jednotné celní deklarace (JCD), jednotné celní deklarace doplňkové (JCDd), osvědčení o původu zboží EUR.1, prohlášení na faktuře o původu zboží, nákladní list CMR, Carnet TIR, deklarace celní hodnoty (DCH) a tranzitní celní prohlášení (TCP). V případě pravidelných exportů vystavení dokladu T1.


Zajišťujeme přepravu po silnici:

 • celokamionové a kusové zásilky ve vnitrostátní přepravě a v přepravě z a do všech evropských zemí
 • sběrnou službu z důležitých evropských center
  Přepravu po železnici:
 • celovozové, kusové a kontejnerové zásilky a kombinovaná přeprava z a do evropských zemí

 • Naše společnost poskytuje při importu zboží ručení za celní dluh po dobu deseti dnů, kdy je dovozce povinen uhradit celní poplatky na účet celního úřadu. Výhodou tohoto způsobu platby celních poplatků je, že odpadá povinnost dovozce blokovat finanční prostředky na účtě ve prospěch celního úřadu a dále možnost převodů těchto poplatků přes účet, popř. v hotovosti. Dále ručení při importu zboží do ekonomických režimů a při exportu v režimu tranzitu.


  Poskytujeme veškeré informace týkající se celní problematiky při exportu a importu zboží, např. aktivní zušlechťovací styk, dočasné použití, výstavy, reklamace zboží, režim tranzitu atd.


  © JV 2001
  kontaktujte nás: cdsspedice@volny.cz